ออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม

ออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม

  • ควบคุมงานก่อสร้าง และติดตั้งโครงสร้างทางวิศวกรรม
  • จัดเตรียมรายงาน ข้อสรุปการควบคุมงานทางวิศวกรรม
  • เซ็นควบคุมงานก่อสร้างทางวิศวกรรม     
Visitors: 47,083