หน้าแรก

สยามเทค โฮลดิ้ง SIAMTECH HOLDING ) เราเป็นผู้ให้บริการรับออกแบบพร้อมก่อสร้าง ( ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ) และควบคุมงานทางวิศวกรรมประเภทหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้าง ไร้แป  (Trussless Roof Building Systems) 

สยามเทค โฮลดิ้ง ( SIAMTECH HOLDING ) ดำเนินงานโดยบุคคลากรที่มีความรู้ความเชียวชาญด้านวิศวกรรม เกี่ยวกับหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แปโดยเฉพาะ พร้อมทั้งทีมงานติดตั้งคุณภาพ ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี เราให้บริการในรูปแบบ One Stop Service คือ ออกแบบ และเตรียมรายการคำนวณให้ลูกค้า เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (โดยมีวิศวกรเซ็นรับรองรายการคำนวณ) อีกทั้งให้คำปรึกษา แนะนำการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ทั้งนี้เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคนิคทางวิศวกรรม ทั้งการออกแบบให้ประหยัดและมีรูปแบบอาคารที่ทันสมัย การก่อสร้างที่รวดเร็ว และการควบคุมงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน

 

เป้าหมายสูงสุดขององค์กร : เพื่อให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่าย และได้รับความพึงพอใจสูงสุด ในการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพจากอาคารที่ก่อสร้างด้วยหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แป (Trussless Roof Building Systems) 

วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นผู้เชียวชาญอันดับ 1 และเป็นผู้นำการให้บริการก่อสร้างหลังคาไร้โครงสร้าง ไร้แป (Trussless Roof Structures) ครบวงจร

พันธกิจ (Mission) : มุ่งมั่นพัฒนาการออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการครบวงจร ทางด้านหลังคาไร้โครงสร้าง ไร้แป และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 

FACTORY SIAMTECH HOLDING

  

 

 

 

 

 

สยามเทค โฮลดิ้ง ได้เข้าเยี่ยมฝ่ายผลิต เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการผลิตวัตถุดิบม้วนเหล็กรีดเย็น

ณ โรงงาน TONDONG A ประเทศเวียดนาม

      

 

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  คุณอโนชา โคตรประดา และคุณชลธิศ วาทนเสรี

ได้เข้าบรรยายในหัวข้อเรื่อง " Entrepreneur " ที่คณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อแนะนำน้อง ๆ ในการใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมสร้างความเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต

     

     

Visitors: 21,498