เกี่ยวกับเรา

สยามเทค โฮลดิ้ง SIAMTECH HOLDING ) 

เราเป็นผู้ให้บริการรับออกแบบพร้อมก่อสร้าง ( ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง ) และควบคุมงานทางวิศวกรรมประเภทหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แป  (Trussless Roof Building Systems) 

 

สยามเทค โฮลดิ้ง ( SIAMTECH HOLDING ) 

ดำเนินงานโดยบุคคลากรที่มีความรู้ความเชียวชาญด้านวิศวกรรม เกี่ยวกับหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แปโดยเฉพาะ พร้อมทั้งทีมงานติดตั้งคุณภาพ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เราให้บริการในรูปแบบ One Stop Service คือ ออกแบบ และเตรียมรายการคำนวณให้ลูกค้า เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (โดยมีวิศวกรเซ็นรับรองรายการคำนวณ) อีกทั้งให้คำปรึกษา แนะนำการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ทั้งนี้เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคนิคทางวิศวกรรม ทั้งการออกแบบให้ประหยัดและมีรูปแบบอาคารที่ทันสมัย การก่อสร้างที่รวดเร็ว และการควบคุมงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน

 

เป้าหมายสูงสุดขององค์กร 

เพื่อให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่าย และได้รับความพึงพอใจสูงสุด ในการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพจากอาคารที่ก่อสร้างด้วยหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แป (Trussless Roof Building Systems) 


วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นผู้เชียวชาญอันดับ 1 และเป็นผู้นำการให้บริการก่อสร้างหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แป (Trussless Roof Structures) ครบวงจร


พันธกิจ (Mission) 

มุ่งมั่นพัฒนาการออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการครบวงจร ทางด้านหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แป และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 

FACTORY SIAMTECH HOLDING

     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 47,445