ก่อสร้าง และติดตั้งโครงสร้างทางวิศวกรรม

ก่อสร้าง และติดตั้งโครงสร้างทางวิศวกรรม

  • ก่อสร้างงานคอนกรีตฐานราก
  • ก่อสร้างงานเสาเหล็ก คานเหล็ก
  • โครงหลังคาเหล็กไร้โครงสร้าง (Trussless Roof Structure) 
Visitors: 47,083