หลังคาเหล็กไร้โครงสร้างไร้แป

หลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้าง ไร้แป (Trussless Roof Structure) 

เป็นโครงสร้างประเภทโครงสร้างบางรับน้ำหนัก (Plate and Shell) ใช้สำหรับเป็นหลังคา โดยไร้โครงสร้างปกติรองรับ ไร้แป ไร้โครงถักรองรับแผ่นหลังคา การออกแบบทางวิศวกรรมใช้ทฤษฎีโครงสร้างบางรับน้ำหนัก (Plate and Shell Theory) ผู้ออกแบบจะต้องมีความรู้ด้านการออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมสำหรับโครงสร้างประเภทนี้เป็นพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานวัสดุที่ใช้กับ  หลังคาเหล็กไร้โครงสร้าง ไร้แป Siamtech Building Systems

 

1. STEEL STRUCTURE FRAME           :               HI-TENSILE STEEL SM490A (FY = 325MPa) OR EQUIVALENT DESIGN

                   PRIMER PAINTING            :               CMP-MULTIX PRIMER 50 MICRON DFT. - RED BROWN COLOR

                   TOP COAT PAINTING        :               CMP-EVAMARINE EXTERIOR 80 MICRON DFT. - AS REQUESTED

                   HIGH STRENGTH BOLTSFOR STRUCTURAL CONNECTION          GRADE 8.8, ZINC COATING SURFACE (IF DISEGNED BY PEB)

                   ANCHOR BOLTS / EXPANSION BOLTS        :               GRADE 4.6, ZINC COATING SURFACE

 

2. ROOF PURLINS& GIRTS   :               NONE

3. ROOF SHEET                       :               มาตรฐาน มอก. เกรด High Tensile, G550 AZ150,

                                                                  THICKNESS 0.80, 1.0, 1.2, 1.35, 1.50 BMT

 

 

Visitors: 46,502