ผลงานที่ผ่านมา

งานอาคารหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แป Expansion BMW Car Plant จังหวัดระยอง


งานหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แปอาคารตลาดคู้บอน


งานหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แปคลุมระหว่างอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว สมุทรสาคร


งานผลิตและติดตั้งหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แป โรงกีฬาเอนกประสงค์ภายในกองบัญชาการช่วยรบที่๑ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

 


งานผลิตและติดตั้งหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แป อาคารโรงซักรีด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

งานหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แปลอน U305 วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี

   

 

งานหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แป อาคารเอนกประสงค์ ขนาด กว้าง 35.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร

 

งานหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แปโรงเรียนเทศบาล3ยุวบูรณ์บำรุง จังหวัดหนองคาย


งานหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แปอาคารโกดัง จังหวัดร้อยเอ็ด


งานหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แป อาคารศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 จังหวัดเชียงราย


งานก่อสร้างหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แปคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนหอวัง ขนาด 33.00 x 30.50 เมตร

 

งานปรับปรุงหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แป ลอน U305 อาคารยิมเนเซียม จังหวัดนครราชสีมา 


งานก่อสร้างหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แปอาคารอเนกประสงค์วัดโพธิ์ลังกาจันทบุรี


งานก่อสร้างหลังคาเหล็กแผ่นตรง คลุมลานโหลดสินค้า บริษัทไพรซ์อินเตอร์แพค (1999) จำกัด


งานหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แปคลุมระหว่างอาคารบริษัทน้ำมันพืชปทุมจำกัด (โรงงานลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี)


ลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แป อาคาร Canteen โรงงานผลิตชิ้นส่วนหูฟัง จ.สิงห์บุรี ขนาด 14x30 เมตร

 

งานหลังคาคลุมลานจอดรถ โรงพยาบาลเซ็นต์หลุย สาทร จ.กทม. ขนาด 12 x 23 ตร.ม.


อาคารเก็บสินค้าของร้านอาหารเพื่อสุขภาพโอ้กะจู๋

  


งานก่อสร้างอาคารหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แปอาคารอเนกประสงค์โรงสีบุญเจริญ จังหวัดสมุทรปราการ

    


งานหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แป คลุมลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชลบุรี A1 A2

ขนาด กว้าง 27.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร

     

   


งานหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แปอาคารพาณิชย์ 

  

   


งานก่อสร้างโกดังเก็บสินค้า ร้านเมฆอะไหล่ จ.บุรีรัมย์ ขนาด 15 x 15 ตร.ม. 

   

      

 

งานหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสดอ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ขนาด 26 x 50 ตร.ม.

   

   


งานหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แปคลุมระหว่างตู้คอนเทนเนอร์ บริษัท มหาคอนเทนเนอร์ จำกัด  สมุทรสาคร

  

  


งานหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แปอาคารอเนกประสงค์

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ขนาด 15x40 เมตร

 

 


งานก่อสร้างหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แป สนามฟุตซอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ขนาดอาคารกว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร

 


โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี - พื้นที่ 1,680 ตร.ม.

   


งานหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แป อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดศรีษะทอง จังหวัดนครปฐม 


  

งานหลังคาคลุมสนามฟุตซอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ขนาด 30 x 50 ตร.ม. 

    

 

งานหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แปโรงจอดรถ ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

 


งานหลังคาคลุมลานเก็บสินค้า บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

  


งานหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 21 เมตร 

   


งานหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แป โกดังเก็บสินค้า หจก.พี.พี.ที.แมนูแฟคเจอเรอร์ จังหวัดปทุมธานี

     


 งานก่อสร้างหลังคาโกดังเก็บสินค้า บจก.เจ เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ.สิงห์บุรี ขนาด 23 x 60 ตร.ม.          


งานหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แปโชว์รูมรถ บริษัทโชคทวีกรุ๊ป 1999 จำกัด

 


งานหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

  


Visitors: 26,798