ผลงานที่ผ่านมา

งานอาคารหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แป Expansion BMW Car Plant จังหวัดระยอง


งานหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แปอาคารตลาดคู้บอน


งานหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แปคลุมระหว่างอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว สมุทรสาคร


งานผลิตและติดตั้งหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แป โรงกีฬาเอนกประสงค์ภายในกองบัญชาการช่วยรบที่๑ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

 


งานผลิตและติดตั้งหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แป อาคารโรงซักรีด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

งานหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แปลอน U305 วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี

   

 

งานหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แป อาคารเอนกประสงค์ ขนาด กว้าง 35.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร

 

งานหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แปโรงเรียนเทศบาล3ยุวบูรณ์บำรุง จังหวัดหนองคาย


งานหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แปอาคารโกดัง จังหวัดร้อยเอ็ด


งานหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แป อาคารศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 จังหวัดเชียงราย


งานก่อสร้างหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แปคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนหอวัง ขนาด 33.00 x 30.50 เมตร

 

งานปรับปรุงหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แป ลอน U305 อาคารยิมเนเซียม จังหวัดนครราชสีมา 


งานก่อสร้างหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แปอาคารอเนกประสงค์วัดโพธิ์ลังกาจันทบุรี


งานก่อสร้างหลังคาเหล็กแผ่นตรง คลุมลานโหลดสินค้า บริษัทไพรซ์อินเตอร์แพค (1999) จำกัด


งานหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แปคลุมระหว่างอาคารบริษัทน้ำมันพืชปทุมจำกัด (โรงงานลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี)


ลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แป อาคาร Canteen โรงงานผลิตชิ้นส่วนหูฟัง จ.สิงห์บุรี ขนาด 14x30 เมตร

 

งานหลังคาคลุมลานจอดรถ โรงพยาบาลเซ็นต์หลุย สาทร จ.กทม. ขนาด 12 x 23 ตร.ม.


อาคารเก็บสินค้าของร้านอาหารเพื่อสุขภาพโอ้กะจู๋

  


งานก่อสร้างอาคารหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แปอาคารอเนกประสงค์โรงสีบุญเจริญ จังหวัดสมุทรปราการ

    


งานหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แป คลุมลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชลบุรี A1 A2

ขนาด กว้าง 27.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร

     

   


งานหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แปอาคารพาณิชย์ 

  

   


งานก่อสร้างโกดังเก็บสินค้า ร้านเมฆอะไหล่ จ.บุรีรัมย์ ขนาด 15 x 15 ตร.ม. 

   

      

 

งานหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสดอ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ขนาด 26 x 50 ตร.ม.

   

   


งานหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แปคลุมระหว่างตู้คอนเทนเนอร์ บริษัท มหาคอนเทนเนอร์ จำกัด  สมุทรสาคร

  

  


งานหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แปอาคารอเนกประสงค์

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ขนาด 15x40 เมตร

 

 


งานก่อสร้างหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แป สนามฟุตซอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ขนาดอาคารกว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร

 


โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี - พื้นที่ 1,680 ตร.ม.

   


งานหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แป อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดศรีษะทอง จังหวัดนครปฐม 


  

งานหลังคาคลุมสนามฟุตซอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ขนาด 30 x 50 ตร.ม. 

    

 

งานหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แปโรงจอดรถ ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

 


Connection failed: Too many connections