ผลงานที่ผ่านมา

งานหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แป คลุมลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชลบุรี A1 A2

ขนาด กว้าง 27.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร

     

   


งานหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แปอาคารพาณิชย์ 

  

   


งานก่อสร้างหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แปคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนหอวัง ขนาด 33.00 x 30.50 เมตร

  

          


งานก่อสร้างโกดังเก็บสินค้า ร้านเมฆอะไหล่ จ.บุรีรัมย์ ขนาด 15 x 15 ตร.ม. 

   

      

 

งานหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสดอ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ขนาด 26 x 50 ตร.ม.

   

   


งานหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แปคลุมระหว่างตู้คอนเทนเนอร์ บริษัท มหาคอนเทนเนอร์ จำกัด  สมุทรสาคร

  

  


งานหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แปอาคารอเนกประสงค์

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ขนาด 15x40 เมตร

 

 

งานก่อสร้างหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แป สนามฟุตซอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ขนาดอาคารกว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร

 


โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี - พื้นที่ 1,680 ตร.ม.

   


งานหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แป อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดศรีษะทอง จังหวัดนครปฐม 


  

งานหลังคาคลุมสนามฟุตซอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ขนาด 30 x 50 ตร.ม. 

    

 

งานหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แปโรงจอดรถ ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

 


งานหลังคาคลุมลานเก็บสินค้า บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

  


งานหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 21 เมตร 

   


งานหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แป โกดังเก็บสินค้า หจก.พี.พี.ที.แมนูแฟคเจอเรอร์ จังหวัดปทุมธานี

     


 งานก่อสร้างหลังคาโกดังเก็บสินค้า บจก.เจ เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ.สิงห์บุรี ขนาด 23 x 60 ตร.ม.          


งานหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แปโชว์รูมรถ บริษัทโชคทวีกรุ๊ป 1999 จำกัด

 


งานหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

  


งานหลังคาคลุมลานจอดรถ โรงพยาบาลเซ็นต์หลุย สาทร จ.กทม. ขนาด 12 x 23 ตร.ม.


งานหลังคาเหล็กโค้งไร้โครงสร้างไร้แปลอน U305 วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี

   

 

งานผลิตและติดตั้งหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แป อาคารโรงซักรีด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

งานหลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แป อาคารเอนกประสงค์ ขนาด กว้าง 35.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร


หลังคาโค้งไร้โครงสร้างไร้แป อาคาร Canteen โรงงานผลิตชิ้นส่วนหูฟัง จ.สิงห์บุรี ขนาด 14x30 เมตร


Visitors: 21,873