บริการทางวิศวกรรม

1.ออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรม

  • ออกแบบทางวิศวกรรม พร้อมจัดเตรียมรายการคำนวณทางวิศวกรรม
  • เขียนแบบทางวิศวกรรม เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
  • เซ็นรายการคำนวณทางวิศวกรรม

 

2.ก่อสร้าง และติดตั้งโครงสร้างทางวิศวกรรม

  • ก่อสร้างงานคอนกรีตฐานราก
  • ก่อสร้างงานเสาเหล็ก คานเหล็ก
  • โครงหลังคาเหล็กไร้โครงสร้าง (Trussless Roof Structure) 

 

 

3.ควบคุมงานก่อสร้างทางวิศวกรรม

  • ควบคุมงานก่อสร้าง และติดตั้งโครงสร้างทางวิศวกรรม
  • จัดเตรียมรายงาน ข้อสรุปการควบคุมงานทางวิศวกรรม
  • เซ็นควบคุมงานก่อสร้างทางวิศวกรรม

 

Visitors: 30,523