บริการทางวิศวกรรม

1.ออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรม

 • ออกแบบทางวิศวกรรม พร้อมจัดเตรียมรายการคำนวณทางวิศวกรรม
 • เขียนแบบทางวิศวกรรม เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
 • เซ็นรายการคำนวณทางวิศวกรรม

 

2.ก่อสร้าง และติดตั้งโครงสร้างทางวิศวกรรม

 • ก่อสร้างงานคอนกรีตฐานราก
 • ก่อสร้างงานเสาเหล็ก คานเหล็ก
 • โครงหลังคาเหล็กไร้โครงสร้าง (Trussless Roof Structure) 

 

 

3.ควบคุมงานก่อสร้างทางวิศวกรรม

 • ควบคุมงานก่อสร้าง และติดตั้งโครงสร้างทางวิศวกรรม
 • จัดเตรียมรายงาน ข้อสรุปการควบคุมงานทางวิศวกรรม
 • เซ็นควบคุมงานก่อสร้างทางวิศวกรรม

 

  • โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี - พื้นที่ 1,680 ตร.ม.
  • โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี - พื้นที่ 1,680 ตร.ม.
Visitors: 28,282