เกี่ยวกับเรา

ผู้บริหาร บริษัท สยามเทค โฮลดิ้ง จำกัด

  

 

 

นายอโนชา  โคตรประดา        ประธานกรรมการ

การศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ประสบการณ์

  • Trussless Roof Structures
  • PEB Building Solutions
  • Cold-Formed Steel Structures

 

การทำงาน

  • BlueScope Lysaght (Thailand) Limited
  • บริษัท สุคนธา จำกัด

 

 

Visitors: 39,685